Motivatie

Motivatie is de bereidheid tot het verrichten van een bepaald gedrag.

Dit begrip wordt gebruikt om aan te geven waarom een dier in gelijke situaties soms wel en soms niet reageert op een bepaalde prikkel.