Muisgrijze Ridderzwam

Tricholoma terreum

De Muisgrijze Ridderzwam Tricholoma terreum is een plaatjeszwam met een grijze hoed met een diameter tot 7 cm. De hoed is gewelfd en heeft een laag, breed bultje. De witte steel wordt tot 8 cm lang. Deze zwam is een mycorrhizavormende zwam bij dennen.

Hij komt voor in naaldbossen en in wegbermen op een kalkhoudende, zandige of lemige bodem.

De zwam is gevoelig voor verzuring en vermesting.