Muisspringspin

Sitticus caricis

De Muisspringspin  Sitticus caricis is een spin die voorkomt tussen mos en lage vegetatie in zure laagveenmoerassen.