Muizenstaart

Mysosurus minimus

De Muizenstaart Mysosurus minimus is een zeldzame plant in Vlaanderen.

De plant komt vooral voor op platgetreden plaatsen bij ingangen van weilanden, op door vee platgetreden plekken in weilanden en op andere tredplaatsen. De plant groeit op een open, vochtige en gemengde grond. De soort is kalkmijdend.

De grond van de groeiplaatsen blijft in het voorjaar lang nat en bestaat uit klei en/of veen en/of zand, is kalkarm en vrij voedselrijk tot zeer voedselrijk. De Muizenstaart bloeit van april tot juni met kleine, witte bloemen. De bloemen zijn klein en hebben 5 langwerpige, lichtgroene kelkblaadjes en 5 kleine lijnvormige, gele kroonblaadjes. De bloemstelen ontspringen vanuit een rozet van bladeren. De bladeren zijn iets vlezig, klein en grasachtig smal.

Reeds tijdens de bloei groeit de bloembodem sterk in lengte uit tot vruchthoofdjes die langwerpig zijn en enigszins op muizenstaarten lijken.

De Muizenstaart is een zogenaamde wintertherofyt. De zaden kiemen voor de winter en de plant bloeit in april van het volgende jaar. Tegen de zomer zijn de meeste plantjes al uitgebloeid.

De plant behoort tot de ranonkelfamilie maar lijkt niet op zijn familieleden.   

De plant wordt waarschijnlijk verspreid door vee en landbouwvoertuigen en kan verschijnen als er een kale bodem ontstaat en weer verdwijnen als er gemaaid wordt. De Muizenstaart is een licht- en warmteminnende plant.

Het behoud van onverharde wegen is zeer belangrijk voor het voortbestaan van deze plant.  

De plant heeft waarschijnlijk een permanente zaadvoorraad en zal pas verschijnen (kiemen) wanneer de omstandigheden gunstig (vochtig en tredplaatsen) genoeg zijn.