Mutageen


Een bepaalde stof noemt men mutageen wanneer deze een erfelijke genetische verandering bevordert of teweegbrengt.