Mutant


Een mutant is een individu waarbij het bezit van veranderde erfelijke informatie blijkt uit het fenotype.