Mutatie


Een mutatie is een plotselinge verandering in de erfelijke informatie.

Er zijn verschillende oorzaken en mechanismen die tot mutatie leiden. Eén ervan is het slecht kopiëren en repareren van DNA. Wanneer het DNA in de geslachtscellen een kopie maakt van zichzelf om aan het nageslacht door te geven, is deze kopie niet volmaakt. Bij elke kopie treden er fouten op. Het ene organisme bezit meer en betere reparatie-enzymen dan het andere. Hierdoor ontstaat er genetische variatie.

Wanneer een gemuteerd individu in het milieu door zijn mutatie meer voordelen ondervindt dan de niet-gemuteerde soortgenoten, vergroten zijn levenskansen. Wanneer de milieu-omstandigheden voldoende lang ongewijzigd blijven, dan zal de gemuteerde vorm de niet-gemuteerde vorm wegconcurreren.