Muurpeper

Sedum acre

De Muurpeper Sedum acre groeit op open, droge, kalkrijke zandgrond, op muren en daken, langs spoorlijnen, ook op stranden en in jonge duinen. Dit plantje, dat amper 15 cm hoog wordt, vormt liggende stengels die zich vaak vertakken.

De bloeiende stengels zijn weinig bebladerd; de niet-bloeiende stengels zijn dichtbebladerd.

De gele bloemen bloeien in trossen in juni en juli. De bladeren zijn dikvlezig en priemvormig. De Muurpeper wordt vaak gebruikt bij de aanleg van groendaken door de ondiepe worteling. Het is uit zichzelf ook een pionier op muren en grinddaken.    

Het sap van deze plant is irriterend voor huid en slijmvliezen. Inname van de plantendelen leidt bij de mens tot braken en diarree.

De wants Ortholomus punctipennis komt op deze plant voor.