Muurzandkool

Diplotaxis muralis

De Muurzandkool Diplotaxis muralis is een adventiefplant uit Midden- en Zuid-Europa met gele bloemen, die bloeien van mei tot oktober in trossen. De bladeren zijn veervormig ingesneden.

Deze plant groeit vooral in het kustgebied, langs spoorwegen, aan de voet van duinhellingen en op zeedijken, ook op muren en in ruigten. Deze soort is minder algemeen en kleiner dan de Grote Zandkool Diplotaxis tenuifolia. Het is een pionier van droge, niet te voedselrijke grond.

Het is één van de waardplanten van het Klein Koolwitje Pieris rapae en het Groot Koolwitje Pieris brassicae.