Mystacides longicornis

De kokerjuffer Mystacides longicornis heeft een lengte tot 7,5 mm en een vleugelspanning tot 2O mm. Deze kokerjuffer vliegt van mei tot oktober bij stilstaande wateren met een zandbodem.

De voelsprieten zijn twee keer zo lang als de vleugels; bij de vrouwtjes zijn ze iets korter. De vleugels zijn geel en smal en hebben 4 donkere dwarsbanden. De ogen zijn rood.

In de avondschemering dansen de mannetjes in dichte zwermen. De larve bouwt een koker uit zandkorrels. De larve voedt zich met waterdiertjes en plantaardig materiaal. De larve overwintert.