Odynerus reniformis


De wesp Odynerus reniformis behoort tot de schoorsteenwespen. De wangen zijn gedoornd. De middenpoten van het mannetje hebben een tandje. De wesp meet 9 tot 12,5 mm.

Deze zeer zeldzame wesp vliegt van half mei tot begin augustus vooral langs steile wanden en lemen schuurwanden.

Het nest wordt in een verticale leemwand gebouwd, vaak koloniegewijs. Soms worden ook nesten aangetroffen op vlakke leembodems.   

Als prooien worden larven van snuitkevers aangebracht.

De viertandgoudwesp Chrysis viridula treedt op als parasiet bij deze soort.