Oeverkruid

Littorella uniflora

Het Oeverkruid Littorella uniflora is een pioniersoort van oevers en bodems van vennen en duinvalleien met voedselarm, maar niet te zuur water. We vinden de plant op droogvallende oevers van vennen en duinmeertjes of in het water ervan.

Als de plant onder water staat, bloeit ze niet.

Deze rozetplant bloeit van juni tot augustus met een gesteelde, alleenstaande, witte mannelijke bloem en 2 zeer onopvallende vrouwelijke bloemen in de bladoksels.

Deze plant bloeit alleen wanneer de oever droog valt.

De bladeren zijn lijnvormig.

De plant breidt zich uit door bovengrondse uitlopers.

De bodem waarop ze groeit is voedselarm. Meestal groeit ze met de voeten in ondiep, helder water.

De plant gedijt in een omgeving met weinig koolstof en is er ook zuinig mee.

De onderwaterbladeren van de plant hebben geen huidmondjes. De zuurstof wordt uitgescheiden door het uitgebreide wortelstelsel. Hierdoor komt er in de bodem meer koolstofdioxide vrij als bron van koolstof. De bladeren en de wortels kunnen koolstofdioxide opnemen.

De standplaatsen, vooral vennen, worden bedreigd door verzuring, verdroging en dichtgroeien. De zaden van typische vensoorten kunnen in de bodem lange tijd blijven leven, waardoor de planten bij een verbetering van de omstandigheden kunnen terugkeren.