Oeverleestgoudwesp

Elampus constrictus

De Oeverleestgoudwesp Elampus constrictus  is een gedrongen, groenblauwe leestgoudwesp. De derde achterlijfsplaat is metaalgroen. Deze wesp meet 4 tot 7 mm.

Deze soort kan van begin juni tot half augustus worden gezien in droge biotopen, ook in zandopspuitingen met ontwikkelde pioniervegetaties.

Deze zeldzame wesp parasiteert op dwergcicadendoders, met name de Ruwe Dwergcicadendoder Mimumesa unicolor en de Glanzende Dwergcicadendoder Mimumesa littoralis. Deze cicadendoders worden door de wesp opgespoord bij hun nesten in holle gras- of rietstengels of ondergronds in gangen in steilwandjes. De wesp wordt vaak zoekend op de bodem aangetroffen.