Oeverloofslak

Pseudotrichia rubiginosa

De Oeverloofslak Pseudotrichia rubiginosa is een landslak.

Deze soort leeft op de bodem en in lage vegetatie, vaak in regelmatig overstroomde uiterwaarden op niet te dicht begroeide, modderige plaatsen en in ooibossen.