Oeverloper

Actitis hypoleucos

De Oeverloper Actitis hypoleucos is in Vlaanderen een onregelmatige broedvogel.

Deze vogel meet tot 19,5 cm. Hij heeft bruingrijs gestreepte bovendelen en een witte vleugelstreep. Hij wipt vaak met de staart en loopt snel. Hij heeft een rechte snavel. De poten zijn groenachtig.

De roep klinkt als “hie-die-die-die”.

Hij komt voor langs vlakke oevers van rivieren, plassen en meren op zand- en kiezelbanken. Zijn voedsel bestaat uit insecten en weekdieren.

Het nest is een beklede kuil op de grond, meestal onder begroeiing.

In mei-juni legt het vrouwtje 4 eieren. Het mannetje broedt en verzorgt de jongen.

Deze vogel is bij ons een zomergast. Het is een algemene doortrekker in voor- en najaar. Hij broedt vooral in middelgebergten.

Deze vogel overwintert in het Middellandse Zeegebied, Afrika en Zuid-Azië.