Oeverspiegelloopkever

Notiophilus substriatus

De Oeverspiegelloopkever Notiophilus substriatus is een vrij eurytope kever die voorkomt op open terreinen op zandige en venige bodems, zoals droge, schrale graslanden.

Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 4,5 mm.

In bossen blijkt de soort nagenoeg te ontbreken.