Oeverwolfspin

Pardosa prativaga

De Oeverwolfspin Pardosa prativaga is een spin die voorkomt op natte terreinen, met een voorkeur voor moerassen met grote zeggevegetaties. De spin komt ook voor in natte graslanden, natte heide en laagveengebieden.   

De aanwezigheid van afgegraven poelen langsheen bijvoorbeeld wegbermen waarin zich Zegge-soorten Carex species in ontwikkeld hebben, kan al genoeg zijn voor de soort om zich te handhaven.