Oeverzegge

Carex riparia

De Oeverzegge Carex riparia groeit in gebieden met laagveen en klei en dit aan beekoevers, in moerassen, broekbossen en kleiputten, op een natte en voedselrijke standplaats.

Deze plant heeft een dikke stengel. De aren bloeien in mei en juni.