Ogentroostdikpoot

Melitta tricincta

De Ogentroostdikpoot Melitta tricincta is een zeldzame bij met een grootte tot 12 mm. Deze soort komt van half juni tot half september voor langs bos- en wegranden en op zonnige ruderale terreinen, ook in schrale, vochtige (kalk)graslanden en op rivierdijken.

Het vrouwtje heeft smalle, witte achterlijfsbanden. De kop is bruin behaard. Het borststuk heeft een bruingele beharing met ook enkele zwarte haartjes. De antenneschachten zijn licht behaard.
Het mannetje heeft een zwarte haarband voor een witte band op tergiet 2.

Het stuifmeel wordt door deze oligolectische soort gehaald bij Ogentroost-soorten, vooral bij Rode Ogentroost Odontites vernus.  Dit is een plant die vrij laat in het jaar bloeit.

De pollen worden door de vrouwtjes met nectar gemengd. Het nest wordt ondergronds gegraven tussen de begroeiing. Ook de mannetjes bezoeken Ogentroost-planten voor de nectar. Er worden ook nog andere planten bezocht voor de nectar.

Deze bij is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Zwartsprietwespbij Nomada flavopicta (koekoeksbij).