Okerbruine Schotelkluifzwam

Helvella cupuliformis

De Okerbruine Schotelkluifzwam Helvella cupuliformis komt voor in jonge bosaanplantingen rond recreatieterreinen op een voedselrijke bodem.

Hij groeit tevens in loofbossen op een droge, kalkrijke leem- of kleigrond. Het is een saprotrofe soort. Verzuring vormt een bedreiging.