Oligolectisch


Bezoekt slechts enkele of 1 enkele plantensoort van een welbepaalde familie.

Het is een begrip dat gebruikt wordt bij de beschrijving van de ecologie van bestuivende vliegende insecten, bijvoorbeeld wilde bijen.