Onderaardse Klaver

Trifolium subterraneum

De Onderaardse Klaver Trifolium subterraneum is een zeldzame plant die vooral voorkomt in het kustgebied en op droge, zandige plaatsen. Het is een warmteminnende plant die gevoelig is voor nachtvorst. We vinden de plant meestal op zuidhellingen van dijken.

Het is een liggende plant, die bloeit van april tot juni met witte of rozige bloemhoofdjes.

De plant heeft zowel vruchtbare als onvruchtbare bloemen. De onvruchtbare bloemen groeien aan de top van de stengel. Wanneer de overige bloemen zijn bevrucht, buigt de stengel zich naar de grond. De kelken van de onvruchtbare bloemen groeien uit tot teruggekromde haken. Deze haken zich vast in de grond. Ze groeien verder en trekken zo de hele stengel de grond in. De peulvruchten rijpen in de bodem.