Onderbroken-bandzweefvlieg

Syrphus nitidifrons

De Onderbroken-bandzweefvlieg Syrphus nitidifrons is een zweefvlieg met een lengte van 7 tot 10 mm. Deze zweefvlieg heeft zijvlekken op rugplaten 3 en 4. Het voorhoofd en de mondrand zijn zwart en het gezicht is geel.

Deze zeldzame zweefvlieg komt van begin april tot eind juni voor in naald- en gemengde oudere bossen met een goed ontwikkelde struiklaag en een voedselarme bodem.

De volwassen vliegen bezoeken vaak Wilg-soorten Salix species, Gewone Vlier Sambucus nigra, Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia en Vogelkers Prunus padus.