Ondergedoken Moerasscherm

Apium inundatum

Het Ondergedoken Moerasscherm Apium inundatum is een zeldzame plant van plaatsen die regelmatig voor korte tijd droogvallen, zoals duinmeertjes en heideplassen.

Deze plant bloeit van juni tot augustus met witte kleine bloemen in schermen op lange stelen. De vruchtjes zijn langwerpig ovaal. De wortelende stengels drijven op het water of zijn ondergedoken. De slippen van de ondergedoken bladeren zijn haardun.