Ongelijkbladig Fonteinkruid

Potamogeton gramineus

Het Ongelijkbladig Fonteinkruid Potamogeton gramineus groeit meestal in ondiep, stilstaand, matig voedselrijk water op zand- en leemgrond. Men vindt haar in (weide)sloten, duinplassen, poelen en vennen op de grens van beekdalen en heidegebieden. Vaak groeit ze in nieuwe plassen, die nog niet te voedselrijk zijn.

De plant kan tegen het tijdelijk droogvallen van de groeiplaats. De bruine of groene bloemen bloeien van juni tot augustus. De plant heeft smalle langwerpige bladeren die boven het water uitsteken en bredere, eironde drijvende bladeren. De plant bezit een wortelstok.