Ongeschoren Gitje

Cheilosia barbata

Het Ongeschoren Gitje Cheilosia barbata is een vrij klein, smal, zwart gitje met haartjes op gezicht en ogen en lange borstels op de achterrand van het schildje. Het vrouwtje maakt een enigszins bruine indruk door het enigszins doorschijnende achterlijf. Deze zweefvlieg meet 7 tot 9 mm.

Deze zeldzame zweefvlieg bewoont open plekken in (vochtige) bossen en bosranden, zowel loof- als naaldbossen. Deze vlieg bezoekt witte schermbloemigen, met name Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium. De zweefvlieg komt voor van begin mei tot begin september.