Ongevlekt Rietkapoentje

Coccidula rufa

Het Ongevlekt Rietkapoentje Coccidula rufa is een lieveheersbeestje met een lengte van 2,5 tot 3 mm.

Deze kever is herkenbaar aan het langgerekte lijf, de rode poten en halsschild en de behaarde dekschilden. Het halsschild bereikt de grootste breedte op ongeveer tweederde van de lengte, terwijl bij de meeste andere lieveheersbeestjes het breedste punt helemaal achteraan ligt. Op de voorkant van de dekschilden is vaak een vage verdonkering zichtbaar op de plek waar bij het Gevlekt Rietkapoentje Coccidula scutellata een grote schildstip aanwezig is. Duidelijke vlekken op de achterste helft van de dekschilden ontbreken.

Deze kever komt voor langs waterlopen en geïsoleerde wateren zoals poelen, vijvers en plassen. De soort kan ook worden gevonden in natte en vochtige, voedselrijke cultuurgraslanden en in moerassige rietlanden.

Soms spoelen verschillende exemplaren als gevolg van een storm bij een dispersievlucht aan in de zeereep.

De grootste aantallen van deze kever worden gezien van begin maart tot eind september.

Oeverzones met veel bladluizen (voedsel) op de oevervegetatie (Riet, Lisdodde, Egelskop, Liesgras) zijn de favoriete plekken voor deze kever.    

De overwintering gebeurt als volwassen kever in afgestorven planten en in de strooisellaag van oevers.

Bij hoge waterstanden is de aanwezigheid van overstaande stengels in deze oevers van belang als vluchtplaats voor de overwinterende kevers. Daarom worden deze oevervegetaties best niet of niet volledig gemaaid.