Ongevleugeld Lieveheersbeestje

Cynegetis impunctata

Het Ongevleugeld Lieveheersbeestje Cynegetis impunctata, ook Onbestippeld Lieveheersbeestje genoemd, is een in Vlaanderen zeldzaam lieveheersbeestje dat voorkomt in grazige ruigten, graslanden, struwelen en bossen, vooral in de nabijheid van water.

Het is een halfbolvormig kevertje met een lengte van 3,5 tot 4,5 mm. De kop is in bovenaanzicht vrijwel niet zichtbaar. De kop is van boven en opzij zwart gekleurd. De antennes zijn okerkleurig. De dekschilden zijn okerkleurig of vaag donker gevlekt. Ook het halsschild is okerkleurig met soms donkere vlekken.    

Deze soort is ongevleugeld - de vliesvleugels zijn verschrompeld - en verplaatst zich lopend of ook wel via drijvend plantenmateriaal op beken of andere waterlopen. Overstromingsgraslanden langs rivieren zijn geschikte leefgebieden voor deze kever.

De kever wordt vooral aangetroffen op de hogere delen van taluds van dijken en wegbermen. Ook via maaiwerkzaamheden (met afvoer van maaisel) kan de kever over grotere afstanden getransporteerd worden.

De kever leeft op breedbladige grassen zoals Kropaar Dactylis glomerata en Kweek Elymus repens. De volwassen kever voedt zich met het zachte weefsel van de bovenzijde van de bladeren. De larven schrapen vooral de onderzijde van de bladeren af.

De overwintering gebeurt in het strooisel.