Ontsnippering


Ontsnippering is het proces waarbij door genomen maatregelen (bijvoorbeeld de aanleg van kleine landschapselementen) de versnippering van gebieden wordt tegengegaan.