Onvoorspelbare Bijvlieg

Eristalis similis

De Onvoorspelbare Bijvlieg Eristalis similis is een tamelijk zeldzame zweefvlieg met een lengte van 13 tot 16 mm. Deze zweefvlieg heeft donkere uiteinden van de voorpoten.  Het vrouwtje heeft een lichtgekleurd langwerpig pterostigma in de vleugels.

De zweefvlieg komt voor in uiteenlopende biotopen, vooral in een bloemrijke omgeving zoals in parken, tuinen en langs wegbermen. Doorgaans wordt deze zweefvlieg vooral gezien in de periode april tot juli. Deze soort bezoekt de bloemen van onder meer Sleedoorn Prunus spinosa. Mogelijk overwintert deze zweefvlieg als imago. Deze zweefvlieg heeft haar verspreidingsgebied als gevolg van de klimaatopwarming noordwaarts uitgebreid en zal de komende jaren waarschijnlijk vaker worden gezien (2020).  

De larven zijn zogenaamde “rattenstaartlarven”, die met een lange, uitschuifbare adembuis, aangepast zijn aan het leven in het water, waaruit ze bacteriën filteren.