Ooibos


Een ooibos is een rivierbegeleidend bos met een begroeiing die op de lagere gedeelten in hoofdzaak bestaat uit Wilg-soorten Salix species en Populier-soorten Populus species, terwijl op de hogere gronden, die minder lang onder water staan bij overstromingen, Iep-soorten Ulmus species, Gewone Es Fraxinus excelsior en Eik-soorten Quercus species overheersen.

Vroeger bestonden er veel uiterwaarden uit ooibossen die periodiek overstroomd werden. In Vlaanderen en Nederland zijn echte ooibossen zeldzaam geworden. Een ooibos herbergt zeer veel soorten zoogdieren, amfibieƫn en vogels. Door de rivier weer meer zijn natuurlijke loop te laten, kunnen veel ooibossen worden gecreƫerd of hersteld.

De term broekbos is een meer algemene term voor elk bos op een natte, vochtige of periodiek overstromende bodem.