Oorwormen


Oorwormen (Dermaptera) zijn insecten waarvan het achterlijf eindigt in twee tot een tang omgevormde aanhangsels. Ze zijn ’s nachts actief en verschuilen zich overdag in donkere hoekjes en spleten. Ze leven van allerlei plantaardig en dierlijk afval en worden dikwijls in bloemen gezien.

De Gewone Oorworm Forficula auricularia is de bekendste vertegenwoordiger. Deze komt dikwijls met fruit of bloemen de huizen binnen.

De Parkoorworm Apterygida media leeft vooral in parkbossen. 

De Kleine Oorworm Labia minor komt voor in mesthopen van paarden.

De Zandoorworm Labidura riparia leeft in zandverstuivingen en buitenduinen.

De Bosoorworm Chelidurella guntheri is een bewoner van naaldbossen.