Oostelijke Sapzweefvlieg

Brachyopa pilosa

De Oostelijke Sapzweefvlieg Brachyopa pilosa heeft een grijsbestoven borststuk en een roodbruin achterlijf. Het schildje is oranje. De schouderknobbels zijn grijs. Deze soort meet 6 tot 8 mm.

Deze zweefvlieg komt van april tot eind juni voor in allerlei bossen, van oude natuurlijke bossen tot stadsparken. De vliegen houden zich op in de buurt van gewonde bomen of op bloemen, zowel van struiken als van schermbloemigen.

De larven leven onder meer in sapstromen en onder de bast van loofbomen (Beuk, Berk, Eik, Populier) en op stronken van naaldbomen (Fijnspar).