Oot

Avena fatua

De Oot Avena fatua is waarschijnlijk de stamsoort van de gekweekte Haver Avena sativa. Deze plant is algemeen te vinden in onder meer zomergraanakkers en wegbermen.

De Oot vormt in ieder geval bastaarden met Haver Avena sativa. De soort bloeit van juni tot augustus. Door een verbeterde schoning van het zaaigoed en een geregelde vruchtwisseling is de plant sterk teruggedrongen.