Open Rendiermos

Cladina portentosa

Het Open Rendiermos Cladina portentosa is de meest algemene soort onder de rendiermossen en is zeer variabel van vorm. De soort komt voor in duinen, op heidevelden, stuifzanden, schraal grasland en ook in dennenbossen op arme bodem.

De soort blijkt in dennenbossen achteruit te gaan.