Open-breedbandhuismoeder

Noctua janthe

De Open-breedbandhuismoeder Noctua janthe behoort tot de uiltjes.

Deze nachtvlinder is te zien van eind juni tot september. De rupsen foerageren ’s nachts en verbergen zich overdag in de strooisellaag.  

De waardplanten van de rupsen zijn diverse kruidachtige planten, loofbomen en struiken.

De soort overwintert als rups en verpopt zich in de grond.