Groene Halmklimmer

Ophonus laticollis

De kever Ophonus laticollis is een uiterst zeldzame loopkever.

Het is een zeer thermofiele en matig xerofiele soort van humusrijke en kalkrijke, meestal lemige bodems, vooral op licht beschaduwde plaatsen zoals grazige plekken in lichte hellingbossen en op de overgang van bos naar kalkgrasland.

Op de meeste vindplaatsen is een goed ontwikkelde vegetatie aanwezig. Deze loopkever bezit volledig ontwikkelde vleugels en kan waarschijnlijk goed vliegen.