Oranjerode Stropharia

Leratiomyces ceres

De Oranjerode Stropharia Leratiomyces ceres is van oorsprong afkomstig uit Australië. Het is een zwam met een rood gekleurde hoed. Deze is in vochtige toestand enigszins kleverig. In droge toestand vertoont de zwam lichtere vlekken.

De hoedrand is vaak voorzien van witte velumresten. De steel heeft een vezelig oppervlak en is meestal wittig met een rozige basis.  

De zwam is soms in grote aantallen op gehakseld hout te vinden.