Ornithologie


Ornithologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van vogels. Zo wordt bijvoorbeeld de trek van vogels uitvoerig bestudeerd door middel van observaties, tellingen en ringwerk.

Er wordt ook veel onderzoek gevoerd naar het gedrag van vogels en de eisen die de verschillende soorten stellen aan het milieu waarin ze leven. Regelmatig worden er tellingen en inventarisaties op lokaal en regionaal niveau gehouden.

Op die manier kan de vogelbescherming en de natuurbescherming in het algemeen eventueel aangepast worden.