Orpheusspotvogel

Hippolais polyglotta

De Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta kan in mei en juni worden gezien in Vlaanderen. Het is bij ons nog geen broedvogel, maar als gevolg van de klimaatverandering kan Vlaanderen wel in een geschikte klimaatzone komen te liggen.  Het is een lange-afstandstrekker die vooral in Zuidwest-Europa broedt en overwintert in West-Afrika. De soort houdt van warmte en is sinds het midden van de 20e eeuw bezig is met een opmars richting het noordoosten.

De Orpheusspotvogel lijkt erg op de Spotvogel Hippolais icterina door zijn gele onderdelen en groenige bovendelen. Verschillen met de Spotvogel zijn het vrijwel ontbreken van een lichte vleugelbaan en de bruinere poten. Verder heeft hij een iets bruingroene tint. De vogel heeft ook een meer ronde kop en een compacter lichaam.  De zang lijkt wel op deze van de Spotvogel maar is veel sneller en zonder pauzes en herhalingen. De meest kenmerkende roep is een ratelachtig geluid.

Deze vogel broedt van mei tot juli. Hij heeft 1 broedsel van 4-5 eieren.

De broedduur bedraagt 12 tot 13 dagen. Het vrouwtje broedt de eieren uit. Het nest is een mooi kommetje van grassen, planten stengels, zachte takjes met daarin ook stukken schors, korstmossen, spinnenweb en fijner materiaal verwerkt en geplaatst in de vork van de tak in de boom. Beide ouders voeren de jongen. Die zijn vliegvlug na 11 à 12 dagen.

De vogel broedt en leeft in lage struwelen met rijke ondergroei.

Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit insecten, in de nazomer ook uit vruchten en bessen. De jongen krijgen grotendeels rupsen.