Ovale Slijkschelp

Lutraria lutraria

De Ovale Slijkschelp Lutraria lutraria is een tweekleppige die leeft aan onze kust in zand en zandig slib, onder de laagwaterlijn.

Deze soort heeft een lengte tot  12 cm.