Overbevissing


Overbevissing is het vangen van zoveel vis dat een soort in aantal achteruit gaat.

Er ontstaan te weinig nakomelingen om de visstand op peil te houden. In het ergste geval wordt een vissoort zelfs uitgeroeid. Overbevissing leidt ook tot een afname van de diversiteit van het zeemilieu en tot verstoring van het evenwicht van de vispopulaties.

De Noordzee wordt sterk overbevist. De Haring Clupea harengus, de Schol Pleuronectes platessa, de Tong Solea solea en ook de Kabeljauw Gadus morhua zijn soorten die men overbevist. Daarom worden op Europees niveau vangstquota vastgelegd. Er wordt dan vastgelegd hoeveel van een bepaalde vissoort per jaar en per land mag gevangen worden. In 2011 bleek dat 30 % van de visstocks de biologisch veilige grenzen hadden overschreden.

Meer en meer wordt een totaal visverbod uitgevaardigd om de vispopulatie de tijd te geven zich weer te herstellen.
De boomkorvisvangst verstoort sterk de zeebodem en verslindt enorme hoeveelheden brandstof.

Niet alleen het aantal vissersboten, maar ook technologische ontwikkelingen doen de vangstmogelijkheden alsmaar toenemen terwijl het aantal vissen in de zee drastisch daalt.

Bovendien lopen de bijvangsten van te jonge vissen, moeilijk verkoopbare soorten, vissen waarvoor geen quota bestaan of andere dieren soms op tot 70 à 90 % van de vangst. Deze soorten worden weer overboord gegooid. 90 % overleeft het overboord gooien na een bijvangst niet. Dit is pure verspilling van het zeeleven en een bedreiging voor de bestaande ecosystemen in zee.