Overblijvende Hardbloem

Scleranthus perennis

De Overblijvende Hardbloem Scleranthus perennis is een soort van graslanden op een droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond.