Ovovivipariteit


Eierlevendbarendheid of het baren van levende jongen. Het is het verschijnsel waarbij dieren zich voortplanten door middel van eieren die in het lichaam van de moeder worden bevrucht en uitgebroed. De term wordt vaak aangeduid voor het feit dat reptielen de eieren niet afzetten. De jongen komen direct uit de moeder ter wereld.

Ovovivipariteit is voor deze dieren gunstig doordat het te koel is voor de ontwikkeling van de eieren die op de bodem wordt afgezet.