Oxybelus haemorrhoidalis

De spieswesp Oxybelus haemorrhoidalis is een zwarte wesp met een gele tekening op het achterlijf. De gele banden op het achterlijf zijn niet of nauwelijks onderbroken. Deze wesp meet 4 tot 8 mm.

Het is een uiterst zeldzame wesp die van begin juni tot half september voorkomt in warme stuifzandgebieden.
De wesp nestelt in zandige bodems.

De prooien zijn vliegen, onder meer echte vliegen.

Als parasieten treden schildwespen en dambordvliegen op. Waarschijnlijk is de Zwartharige Zandgoudwesp Hedychrum gerstaeckeri ook een parasiet bij deze soort.