Q-koorts


De Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii en is zeer besmettelijk. Deze zoönose kan bij bijna alle diersoorten voorkomen, maar voornamelijk bij knaagdieren en huisdieren, zoals runderen, schapen en geiten. Besmetting kan optreden door inademing van besmet stof van stallen, weilanden, ruwe wol en dierenhuiden, door direct contact met besmette dieren en door het nuttigen van besmette rauwe melk of onvoldoende verhitting van besmet vlees.

De incubatietijd kan variëren van 14 tot 39 dagen. In veel gevallen (zo’n 60%) leidt besmetting niet tot ziekteverschijnselen. Bij de besmettingen die wel leiden tot ziekteverschijnselen gaat het voornamelijk om griepachtige verschijnselen, zoals koorts, hevige hoofdpijn, koude rillingen, zweten, spierpijn, misselijkheid en braken, diarree of een verlaagde hartslag. Na één tot twee weken treedt meestal herstel op. Bij een chronische infectie kunnen deze symptomen tot tien jaar na de eerste oorzakelijke infectie optreden. De Q-koorts kan worden behandeld met antibiotica.

Om Q-koorts te voorkomen is hygiëne erg belangrijk en worden best geen rauwe melk(producten) geconsumeerd.