Quaggamossel

Dreissena bugensis

De Quaggamossel Dreissena bugensis is een recent gevonden invasieve zoetwatermossel in Vlaanderen.

Soorten vanuit het Ponto-Kaspische gebied verspreiden zich sedert de opening van het kanaal Main-Donau in 1992 naar onze stroomgebieden.

Deze mossel komt waarschijnlijk reeds sedert 2004 in Nederland voor. In 2009 werd de Quaggamossel voor het eerst ook aangetroffen in Vlaanderen, meerbepaald in het Albertkanaal in Grobbendonk. De scheepvaart speelt een grote rol bij het transport van soorten van het ene Europese stroomgebied naar het andere.

De Quaggamossel is nauw verwant met de Driehoeksmossel Dreissena polymorpha en lijkt er ook zeer sterk op. Toch zijn er enkele verschillen. De Quaggamossel heeft een buikzijde met een duidelijke bocht. De schelp is afgerond driehoekig.

De rugzijde heeft een duidelijk afgeplatte uitgroei. De onderrand van de schelphelft is afgerond. Beide schelpen zijn asymmetrisch. De opening van de byssusdraden is naar voor gelegen.

Deze mossel komt voor in rivieren, plassen en kanalen op verschillende substraten zoals scheepsrompen, autowrakken, planten en andere mosselen. Soms hechten verschillende exemplaren zich vast op elkaar zodat er kluiten en zelfs mosselbanken kunnen ontstaan.

De Quaggamossel groeit sneller dan de Driehoeksmossel door een effici├źnter gebruik van het energiebudget. De soort heeft minder energie nodig voor de voedselopname, zodat er meer energie beschikbaar is voor de groei en de voortplanting. In gebieden waar de hoeveelheid voedsel en de kwaliteit in de waterkolom afneemt door de aanwezigheid van gesuspendeerd anorganisch materiaal zoals slib, is de soort in het voordeel in vergelijking met de Driehoeksmossel. ┬á

De Quaggamossel kan zo de Driehoeksmossel op termijn volledig verdringen en vervangen.