Sabelmier

Strongylognathus testaceus
De Sabelmier Strongylognathus testaceus is een obligaat parasitaire soort bij Zaadmieren (Tetramorium-soorten), zoals de Zwarte Zaadmier Tetramorium caespitum. De Sabelmier heeft wel een werksterkaste maar deze gaat zelden helpen in het huishouden van de kolonie. Meestal bedraagt het aantal parasitaire werksters slechts 1 tot 5% van de volledige kolonie. Wanneer een gyne het gastnest binnendringt blijft de stammoeder in leven maar brengt geen geslachtsdieren meer voort.

De soort is duidelijk te herkennen aan de diepe uitsnijding van het achterhoofd en de sabelvormige mandibels, waaraan de soort haar Nederlandse naam te danken heeft.

De gele, lichte werksters van de Sabelmier vallen in geïnfecteerde nesten duidelijk op tussen de donkere werksters van de Zwarte Zaadmier.

De Sabelmier vertoont geen voorkeur voor een of ander vegetatietype. Ze is overal te vinden waar voldoende gastheernesten zijn.

De bruidsvluchten vinden plaats in juli en augustus.