Saksische Wesp

Dolichovespula saxonica




De Saksische Wesp Dolichovespula saxonica behoort tot de plooivleugelwespen. Het voorhoofd is meestal voorzien van een ankervormige tekening. Op de slapen zijn gele vlekjes zichtbaar. Deze soort meet 11 tot 18 mm en komt van januari tot december voor in open landschappen, tuinen, parken en ruderale terreinen, ook in stedelijk gebied.

Deze algemene wesp maakt steeds een bovengronds nest op een meestal goed zichtbare plaats zoals aan de buitenkant van een gebouw, onder dakpannen, in nestkasten of in leegstaande gebouwen. Het nest heeft een langwerpige vorm en meestal een doorsnede tot 30 cm. In het nest worden 3 tot 5 raten gebouwd. Een volk telt ongeveer 120 werksters.

Deze wesp wordt niet aangetrokken door zoetigheden en berokkent voor de mens niet de minste last.  

Het voedsel voor de larven bestaat uit insecten.

De nesten worden soms geparasiteerd door de Gewone Koekoekswesp Dolichovespula adulterina.