Salmonellose






Salmonellose wordt veroorzaakt door de bacterie Salmonella. Bij zowel wilde als tamme dieren, vogels en reptielen kunnen deze bacteriën voorkomen. Besmetting vindt in de meeste gevallen oraal plaats, door het eten van besmet voedsel (eieren, kip of vlees en rauwe groenten en fruit). Een klein deel van de besmettingen vindt plaats door direct contact.

Eén à twee dagen na de infectie na infectie ontstaat een acute darmontsteking. Daarnaast zijn koorts, diarree (soms met bloed) en buikkrampen vaak ziekteverschijnselen. De verschijnselen duren ongeveer één week. In uitzonderlijke gevallen kunnen complicaties ontstaan, zoals longontstekingen, gewrichtsontstekingen, abcessen in allerlei organen, nierfalen, sepsis (bloedvergiftiging) en shock.

Meestal is er geen behandeling nodig, zolang er maar geen uitdrogingsverschijnselen optreden. In geval van complicaties wordt er wel behandeld met antibiotica. Om salmonellose te voorkomen is met name een goede hygiëne zeer belangrijk, zowel in de keuken als in de omgang met dieren.